Search

Saol an mhic léinn sa Ghaeltacht

Clár ama


7.30 – 8 D’éirigh mé ar a hocht a chlog agus scuab mé mo fhiacla, d’ith mé mo Rice Crispies nó píosa tósta. Bhuail mé leis na leaids eile sa teach agus ar aghaidh linn síos an bóthar go dtí an coláiste. Ba mhinic go raibh mé féin agus mo theach ann go luath toisc nach raibh an bealach ró- fhada!


8 - 9 D’Imríomar peil nó bhíomar ag cómhra le teach éigin eile. Bhí Cinnire in aice linn an t-am ar fad, agus bhí an- chraic againn le chéile.


9 - 12 Mhair na ranganna trí nó ceithre uair. Chun an fhírinne a rá, ní raibh sé an rud is suimiúla ar domhain ach fós, d’fhoghlaim mé ceachtanna gramadaí, foclóir agus rudaí éagsúla eile.


12 - 3 Tar éis sin, shroiceamar abhaile agus bhí anraith agus ceapaire againn le haghaidh lón/ dinnéar. Bhí mé lán go béal an t-am ar fad!


3 - 8 Thóg mé culaith reatha mar bhí spórt againn sa trathnónna. Díreach tar éis sin, ar ais go dtí an halla linn chun cúpla amhráin a chanadh agus thosaigh an céilí timpeall a hocht a chlog. Ní raibh aon am chun ár scith a ligint, agus tar éis sin, bhíomar tuirseach traochta! Bhí sé ag stealladh báistí ar an lá sin, so bhí an deis againn chun an bus a thógáil.


9 - 11 D’itheamar suipéar, agus ansin thit mé i mo chodhladh go sámh!

17 views0 comments

Recent Posts

See All